Vår webbplats fungerar bäst på datorer med muspekare. Om du upplever problem med att designa vissa produkter på en pekskärm så byt till en dator.

Integritetspolicy (GDPR)

På Trycktema / Signic AB värnar vi om din personliga integritet och vi det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information när du besöker vår webbsida, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss.

 •     Personuppgiftsansvarig

Signic AB  med organisationsnummer 556829-2352 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom företaget samt företagets hemsida www.trycktema.se.

 •     Hantering av personuppgifter

När du handlar via vår hemsida samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, ip-adress, tidpunkter, telefonnummer/mobilnummer samt eventuella filer. Även personnr och organisationsnr samlas in vid en del fall.

 • Användning av personuppgifter

När du har lämnat dina personuppgifter till oss på Trycktema / Signic AB använder vi dessa uppgifter för nedanstående ändamål baserat på den lagliga grund som anges nedan:

 

 • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Laglig grund för detta är det köpeavtal vi har ingått med dig, och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal genom att leverera din beställning. Dessa uppgifter lagras i maximalt 10 år för att vi ska ha möjlighet att hantera eventuella reklamations- eller garantiärenden.

 • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av våra tjänster, samt den tekniska funktionaliteten i våra system

Laglig grund för detta är vårt intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att besöka och handla i vår webbutik eller för att förstå hur du som kund upplever vår hemsida och därigenom kunna förbättra befintliga tjänster.

Dessa uppgifter lagras i maximalt 3 år.

 • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Laglig grund för detta är rättslig förpliktelse om sådan föreligger, alternativt berättigat intresse. Om ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott mot företaget.

Dessa uppgifter lagras i maximalt 7 år eller så länge lagstiftande myndighet kräver.

 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag avseende exempelvis produktsäkerhet, myndighetsbeslut, bokföringskrav eller skatterättsliga lagar

Laglig grund för detta är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Dessa uppgifter lagras i maximalt 7 år eller så länge lagstiftande myndighet kräver.

 • Reklamsyfte

Produkter som vi trycker eller ritar kan vi även använda bilder på i reklamsyfte. Bilderna kan användas på vår hemsida, facebooksida eller för att skicka till andra kunder i syfte av att beskriva olika typer av produkter. Om du inte vill att bilder på dina produkter ska förekomma så kontakta oss så ser vi till att detta efterföljs. Produkter som trycks uppenbart till återförsäljare visas inte offentligt om inget annat finns överenskommet. Bilder kan sparas tills dess att vi blir ombedda att radera det.

 • För din skull

Vi har en stor efterfrågan av våra kunder på att ta fram gamla tryckfiler/skisser/ritningar till nya projekt eller för repeatorders . Vi sparar därför ofta denna typ av kundmaterial i maximalt 10 år.

 

 

 •     Delning av personuppgifter

Trycktema / Signic AB delar endast dina personuppgifter när det är ett lagkrav eller i övrigt när det är tillåtet enligt lag. Vi använder oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss att hantera beställningar och leveranser. I dessa fall har vi ingått ett avtal med personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

 • Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 • Dina rättigheter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att begära ett registerutdrag. Om vi mottar en sådan begäran kan vi komma att begära in kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den som begär utdraget. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig. Vi kommer givetvis alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling om exempelvis någon av de uppgifter som samlats in är felaktig. I de fall personuppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag kan Trycktema / Signic AB inte tillmötesgå begäran om radering.

 • Cookies

På Trycktema.se använder vi oss av cookies. Detta för att förbättra de tjänster vi erbjuder samt för att dessa tjänster ska fungera korrekt. För analyser används även tredjepartscookies som Google Analytics. Du kan ändra dina privata inställningar för omfattning och användning av cookies på din webbläsare. För mer information om cookies generellt gå till post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

 • Tillsynsmyndighet och klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du alltid vända dig till oss skriftligen på Trycktema / Signic AB via mail info@trycktema.se eller via brev till Stationsgatan 15, 253 73 Gantofta.

Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagsstiftningen och den som anser att det förekommit felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till dem.

Scroll to Top